VABILO – DELAVNICA v okviru prenosa znanja v prakso »Vzdrževanje vrstne pestrosti in ekosistemske storitve mejic«