Strokovno predavanje »Izbor sadnih vrst in sort, sortiment hrušk nekoč in danes« / EIP Travniški sadovnjaki