Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja