Strokovni posvet Novosti na področju naravovarstvenih ukrepov na kmetijah v Sloveniji