Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke