STROKOVNI POSVET in DELAVNICA Javne službe nalog genske banke