Spletno srečanje Koordinacijskega odbora CLLD s predstavniki LAS