Spletni dogodek v okviru javne razprave o celotnem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike