Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020