Projekt EIP: Seneno meso in mleko, usposabljanje za kmete