Predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027