Predstavitev programa žlahtnjenja fižola in mednarodnih zbirk genskih virov stročnic ter rezultati CRP projekta “sortnost žit in križnic”