Predstavitev predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 (novinarska konferenca)