Predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022”