Predstavitev orodij za oskrbo vinogradov in sadovnjakov brez uporabe herbicidov (EIP)