Predstavitev JR 6.1 Pomoč za vzpostavitev kmetije za mlade kmete za leto 2021- KGZ Nova Gorica