Predstavitev javnega razpisa za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij