Predstavitev dveh aktualnih javnih razpisov namenjenih naložbam v trajne nasade