Predstavitev 2 javnih razpisov: M6.3 in M6.4 (KGZ Maribor)