Predstavitev 10. javnega razpisa za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2022 – KGZ Ptuj