Praktični prikaz rezultatov projekta EIP Travniški sadovnjaki za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva