Posvet: Lokalna hrana s  kratkimi dobavnimi verigami – izziv in priložnost za slovenski turizem