Posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri