Pametna digitalna preobrazba vasi v alpskem svetu, 29. 4. 2021