Ogled dobre prakse in predavanje – ekološka prireja mleka