Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo