KGZS vas vabi na demonstracijske projekte – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah