Predstavitev 2. javnega razpisa za podukrep M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (KGZS – Zavod Murska Sobota)