Javni posveti o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike