Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, uporaba meteoroloških podatkov