Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK