Vabilo na prikaz dobre prakse – Ekološka živinoreja in pridelava ekološke krme na travinju