Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, Sklop A: ŽIVINOREJA