4. prenos znanja v prakso »HABITATNI TIPI IN NATURA 2000« – EIP Plodonosni gozdni rob