37. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) in Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP)