36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja: ZNANJE IN SODELOVANJE ZA KMETIJSTVO PRIHODNOSTI