6. Posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov – “Samonikle rastline”