Blog

Zbirke projektov

  • Datum objave 27.05.2015
Na tem mestu so predstavljene nekatere zbirke, natečaji in publikacije, v katerih so zbrani primeri projektov, financirani iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. Februar 2016 – Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo Priročnik je praktični vodnik skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Namenjen je tako nosilcem ...
Preberi več