Blog

Zakonodaja za programsko obdobje 2007-2013

  • Datum objave 21.05.2015
SLOVENSKA ZAKONODAJA: Uredba za ukrepe 1., 3. in 4. osi: Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14, 46/15)   Uredba za ukrepe 2. osi: Uredba o plačilih za ukrepe osi ...
Preberi več