Blog

Zaključevanje projektov PRP 2007-2013

  • Datum objave 28.04.2015
Skrajni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev je do 31. 8. 2015 oz. izjemoma za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, do 30. junija 2016. Do sedaj je veljalo, da se zahtevki za ...
Preberi več