Blog

Anketa: Poziv za predloge tematik projekta EIP pri podukrepu M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

  • Datum objave 08.08.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma oktobra 2022 objavilo javni razpis za izvedbo projektov EIP pri podukrepu:16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Projekti EIP so namenjeni iskanju rešitev za izzive oziroma težave, ki jih kmetje zaznavajo pri svojem delu. Povezovanje s strokovnjaki iz različnih področij, lahko veliko pripomore k najdbi ustreznih ...
Preberi več

Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo s prilogami (december 2021)

  • Datum objave 08.07.2022
Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike je bil 23. 12. 2021 potrjen na Vladi Republike Slovenije, vsebina pa je bila uradno posredovana v presojo Evropski komisiji. Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo Priloga: Analiza stanja in analiza SWOT po specifičnih ciljih: Specifični cilj 1: Podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej ...
Preberi več

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021, na področju prašičereje

  • Datum objave 08.06.2022
Program in Vabilo, Prijava na spletno usposabljanje Gradivo za DŽ 2021, na področju prašičereje   Predstavitve: Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ Izročki Posnetek predavanja Dejavniki tveganja za pojav grizenja repov pri prašičih pitancih Izročki Posnetek predavanja Veterinarska oskrba prašičev ob izbruhu pojava grizenja repov Izročki Posnetek predavanja Afriška prašičja kuha in preventivni ukrepi Izročki Posnetek predavanja Ključne točke ...
Preberi več

9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup nove mehanizacije

  • Datum objave 04.05.2022
348 upravičencem je dodeljenih 9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. 26. 4. 2022 se je zaključila obdelava vlog na podukrepu M8.6, ki so bile vložene na 4. javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ...
Preberi več

Podaljšanje roka prijave na 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 do 30. junija

  • Datum objave 25.04.2022
Pnevmatska stiskalnica grozdja, avtor: AKTRP.   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 22. aprila v Uradnem listu objavilo Spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 30. junija. S spremembo ...
Preberi več

Metulj mravljiščar

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2022

  • Datum objave 22.04.2022
Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2022 so zaradi epidemije koronavirusa izvedena v obliki spletnih izobraževanj. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali ...
Preberi več

Metulj mravljiščar

Arhiv starejših predstavitev LEADER/CLLD

  • Datum objave 05.01.2022
Posvet LAS LEADER/CLLD (Lenart v Slovenskih goricah, 24. 5. 2019) Dnevni red Predstavitev: Predlog Uredbe o skupnih določbah (mag. Simona Hočevar, SVRK) Predstavitev: Predlog Uredbe o Strateškem načrtu (Alina Cunk Perklič, MKGP) Predstavitev: Predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (dr. Bety Breznik, MKGP) Predstavitev primera dobre prakse – operacija sodelovanja Pametne vasi za jutri (mag. Janja ...
Preberi več

S pristopom LEADER/CLLD podpiramo lokalno – praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov

  • Datum objave 14.12.2021
December je najbolj čaroben mesec v letu, je čas obdarovanj. V tem mesecu marsikdo razmišlja, kaj podariti bližnjim. S pristopom LEADER/CLLD podpiramo tudi lokalne izdelke, zato vam ponujam nekaj idej z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Krasa in Brkinov – katalog izdelkov Bogastvo Krasa in Brkinov LAS Upravne enote Ormož – katalog izdelkov ...
Preberi več

Predavanje o primeru dobre prakse z usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje; Avtor fotografije: Milan Skledar

Gradiva iz obveznih usposabljanj Programa razvoja podeželja 2014-2020

  • Datum objave 10.12.2021
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP): Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2022 Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2021 Redna usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021   Dobrobit živali: drobnica: Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali (DŽ) za operacijo drobnica za leto 2021 Usposabljanje za ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ...
Preberi več

Sestanek z LAS, avtor: MKGP

Vabljeni k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin v obdobju 2021-2027

  • Datum objave 26.10.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021 – 2027. Povabilo je informativne narave in bo ministrstvu ...
Preberi več