Blog

Imate vprašanje glede COVID-19?

  • Datum objave 02.09.2020
Na enem mestu smo za vas zbrali vse objave, vezane na izvajanje PRP 2014-2020 in COVID-19:   4. 6. 2020 – Spremembe pri subvencijski kampanji 2020 zaradi pandemije COVID-19 22. 5. 2020 – Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 18. 5. 2020 – ...
Preberi več

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

  • Datum objave 03.02.2017
Imate projektno idejo, ki je v povezavi z razvojem podeželja, in iščete finančna sredstva? Pripravili smo kratek opis, kakšen je način pridobitve sredstev v okviru pristopa LEADER/CLLD. V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za ...
Preberi več

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

  • Datum objave 22.07.2015
  Cilj Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.   Upravičenci Kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj 5 let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.   Podpora Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ...
Preberi več

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 22.07.2015
  Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, so obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja. V navodilih so opredeljene ...
Preberi več