Blog

27. 3. 2019 – Govoriš kohezijsko?

  • Datum objave 29.03.2019
27. marca je v Hočah potekal regijski dogodek v okviru projekta Govoriš kohezijsko?,  na katerem smo  skupaj iskali odgovore na vprašanja, kako zagotoviti še bolj učinkovito podporo lokalnim iniciativam in odgovarjati na razvojne potrebe lokalne skupnosti oz. podeželja in kako pri tem učinkovito izkoristiti evropska finančna sredstva iz mehanizma CLLD. Dogodek se je pričel s ...
Preberi več

Arhiv starejših predstavitev M19

  • Datum objave 18.11.2018
Delavnica na temo “Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS” (Razdrto, 29. 3. 2017): Pregled najpogostejših napak pri zahtevkih za izplačilo za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP) *** PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017): 1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in ...
Preberi več

6. 3. 2018 – Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2017

  • Datum objave 06.03.2018
V skladu z 10. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) je naloga lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) pripravljati letna poročila o izvajanju strategije lokalnega razvoja. V skladu z drugim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora LAS za Evropski kmetijski sklad ...
Preberi več

11. 1. 2018 – Smernice za vrednotenje pristopa LEADER/CLLD

  • Datum objave 11.01.2018
Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice “Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”, ki so sedaj dostopne tudi v slovenščini. Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  ...
Preberi več

27. 2. 2017 – Navodila za poročanje LEADER 2016

  • Datum objave 27.02.2017
Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER so namenjena lokalnim akcijskim skupinam (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičenci do sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) – ukrepi LEADER. Poročanje je za LAS in za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvezno. Način poročanja in obvezni kazalniki so predpisani s strani Evropske ...
Preberi več

Posvet o Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost

  • Datum objave 30.06.2015
Posvet “Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost” je bil organiziran 17. 6. 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na temo priprave in izvajanje strategij lokalnega razvoja. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije: – Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) – predstavitev zasnove in dela, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za ...
Preberi več