Blog


  • Datum objave 29.05.2015

Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

  • Datum objave 29.05.2015
  Cilj Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.   Upravičenci Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje.   Opis Podpora se dodeli naložbam v dejavnosti obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter dejavnosti prve predelave lesa ”small scale” obsega, ki ...
Preberi več