Blog


  • Datum objave 29.05.2015

Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 29.05.2015
Opis Podpora je namenjena: naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak. Do podpore niso upravičene naložbe v gozdove, ki so v lasti RS in gozdove v lasti pravnih oseb, ki so v 50 odstotnem ali v večjem deležu v lasti RS. Podpora v okviru tega ukrepa ...
Preberi več