Blog

Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 28.05.2015
Opis Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Infrastruktura, ki se zgradi v okviru agromelioracije in ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva, ni upravičena do podpore v okviru te operacije. Cilj:– izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč;– povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev preko izboljšanja posestne strukture.   UpravičenciUpravičenci do ...
Preberi več