Blog

Operacija: Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 28.05.2015
Opis Podpora je namenjena naložbam v izgradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z izgradnjo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme. Cilj:– zagotavljanje stabilne pridelave v kmetijstvu   UpravičenciUpravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani ...
Preberi več