Blog

Ukrep M16 – Sodelovanje

  • Datum objave 29.03.2017
Cilj ukrepa je pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (podukrep 16.2); Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ...
Preberi več