Blog

Kraški izvir Dobličice v Beli krajini (foto: Andrej Hudoklin).

Operacija: Vodni viri: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Kraški izvir Dobličice v Beli krajini (avtor: Andrej Hudoklin).   Opis Zahteve v okviru operacije Vodni viri so namenjene ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov in ohranjanju ter izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal. Operacija pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Operacija vključuje obvezni in izbirni zahtevi. Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi ...
Preberi več