Blog

Operacija: Trajno travinje I: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Košnja (avtor: Zvonko Hardi).   Opis Zahteve v okviru operacije Trajno travinje I so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amoniaka. Izvajanje operacije pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Operacija vključuje obvezno in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije. ...
Preberi več